Lex Sijtsma

ICT-manager/projectleider die resultaten boekt.

Lex Sijtsma

Ik ben een ondernemende ICT-manager/projectleider die resultaten weet te boeken. Ruime ervaring in ontwikkeling en beheer, veelal op het snijvlak van techniek en business. Ik laat me geen knollen voor citroenen verkopen. Sterk in innovatieve projecten van eerste idee tot implementatie.

Succesvol in het doorvoeren van veranderingen. Ik betrek naast de techniek ook cultuur, organisatie en mensen in mijn handelen. Flexibel in de omgang, doorzetter waar nodig en precies met betrekking tot planning, kosten en kwaliteit.

Ruime ervaring met betrekking tot uitbesteden en inbesteden. Ook in ketens. Met heldere en toetsbare afspraken met leveranciers, zodat u de dienstverlening geleverd krijgt die u nodig hebt.

Communicatief sterk, een goede gesprekspartner op management- en directieniveau.

DIENSTEN

Ondersteunen

 • Ondersteunen van het management van de ICT-afdeling. Het ontlasten van de leidinggevende, fungeren als rechterhand. In overleg pijnpunten identificeren, oplossingen voorstellen en uitvoeren.
 • Tijdelijk management van uw ICT-team.

Adviseren

 • Adviseren/uitvoeren over/van uitbesteden van het ICT-beheer
 • Inrichten c.q. professionaliseren van het ICT-beheer/Helpdesk op basis van best practices zoals ITIL, ASL en BiSL.

Aansturen van leveranciers

 • Contractmanagement, leveranciersmanagement, service management.
 • Uitvoeren van Europese aanbestedingen, c.q. grote inkooptrajecten.

Veranderen en projecten

 • Kwartiermaken voor een nieuw team. Aantrekken medewerkers, inrichten processen, samenwerking met andere teams.
 • Invoeren van een nieuw systeem. Zowel techniek als uitrol, training van medewerkers, inrichten van beheer, afspraken met leveranciers.
 • Uitvoeren van projecten. Vanwege mijn kennis en ervaring met zowel techniek als business laat ik me geen knollen voor citroenen verkopen. Sterk in innovatie: het binnen tijd, geld en kwaliteit opleveren van een resultaat waarbij nog niet alles duidelijk is aan het begin.

Quick-scan

 • Vaak verlopen projecten niet goed omdat essentiële zaken niet of onvoldoende geregeld zijn. Bijvoorbeeld een scherp begrip van het eindresultaat ontbreekt of het eindresultaat verandert steeds. Of er is geen heldere planning. Deadlines verschuiven steeds.
  Hetzelfde geldt soms ook voor de dienstverlening van de ICT-afdeling. Afhandeling van calls duurt te lang, afnemers klagen.

  Samen met uw medewerkers voer ik, in maximaal één dag, een quick-scan uit van uw project/afdeling. U ontvangt een rapport waarin de pijnpunten geïdentificeerd worden en ik kom met praktische adviezen.

Contact

pasfoto Lex Sijtsma