Lex Sijtsma

ICT-manager/projectleider die resultaten boekt

Lex Sijtsma

Ik ben een ICT-manager/projectleider die resultaten weet te boeken. Omdat ik veel ervaring heb in ontwikkeling en beheer, ben ik in staat kosten en opbrengsten van ICT-investeringen te wegen.

Niet alleen ben ik deskundig op het gebied van de techniek, ook heb ik aandacht voor de toepassing ervan in de business. Daarbij let ik in het bijzonder op cultuur, organisatie en mensen; pas dan worden ICT-projecten succesvol.

Ik heb veel ervaring met inkooptrajecten: inbesteden, uitbesteden, Europese aanbestedingen. Ik werk met heldere en toetsbare afspraken met leveranciers.

DIENSTEN

Ondersteunen

 • Ondersteunen van het management van de ICT-afdeling. Het ontlasten van de leidinggevende, fungeren als rechterhand. In overleg pijnpunten identificeren, oplossingen voorstellen en uitvoeren.
 • Tijdelijk management van uw ICT-team.

Adviseren

 • Adviseren over en uitvoeren van uitbesteden van het ICT-beheer
 • Inrichten c.q. professionaliseren van het ICT-beheer/Helpdesk op basis van best practices zoals ITIL, ASL en BiSL.

Inkopen

 • Contractmanagement, leveranciersmanagement, service management.
 • Uitvoeren van Europese aanbestedingen, c.q. grote inkooptrajecten.

Veranderen

 • Invoeren van een nieuw systeem. Zowel techniek als uitrol, training van medewerkers, inrichten van beheer, afspraken met leveranciers.
 • Uitvoeren van projecten. Sterk in innovatie: het binnen tijd, geld en kwaliteit opleveren van een resultaat waarbij nog niet alles duidelijk is aan het begin. Teamplayer, flexibel waar het kan, vasthoudend waar nodig.

Quick-scan

 • Vaak verlopen projecten niet goed omdat essentiële zaken niet of onvoldoende geregeld zijn. Bijvoorbeeld een scherp begrip van het eindresultaat ontbreekt of het eindresultaat verandert steeds. Of er is geen heldere planning. Deadlines verschuiven steeds.
  Hetzelfde geldt soms ook voor de dienstverlening van de ICT-afdeling. Afhandeling van calls duurt te lang, afnemers klagen.

  Samen met uw medewerkers voer ik, in maximaal één dag, een quick-scan uit van uw project/afdeling. U ontvangt een rapport waarin de pijnpunten geïdentificeerd worden en ik kom met praktische adviezen.
 • Kwartiermaken voor een nieuw team. Aantrekken medewerkers, inrichten processen, samenwerking met andere teams.

Big Data

 • Ruime kennis van en ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden data en het aan elkaar knopen van verschillende bestanden. Expertise met landelijke onderwijsdata, zoals CROHO, 1CIJFHO, studiekeuzedatabase en Nationale Studenten Enquête (NSE). Door dit te koppelen aan een studentenadministratie van een onderwijsinstelling kunnen bijvoorbeeld analyses tbv Learning Analytics uitgevoerd wordem.

Contact

pasfoto Lex Sijtsma